הי, בטח הגעת לכאן כי חשוב לך לשפר את הזוגיות שלך, הקיימת או העתידית
הפגישות איתי הן אישיות ולא בזוג, ומתמקדות בכישורי זוגיות, ידע, כלים ואסטרטגיות מעשיות הרלוונטיות עבורך
אשמח לדבר אתך טלפונית ולראות אם פגישה אישית  מתאימה עבורך
ותעזור לך בדרכך לזוגיות אוהבת, מאושרת וארוכת טווח.
בינתיים, כדי להכיר אותך קצת יותר לפני השיחה אני מזמינה אותך למלא את השאלון הקצר ולספר לי במה מדובר.
כמובן זו לא חובה, אך כן חשוב למלא שם וטלפון כדי שאוכל לחזור אלייך.  

				
					
        <div class='gf_browser_unknown gform_wrapper gform_legacy_markup_wrapper gform-theme--no-framework' data-form-theme='legacy' data-form-index='0' id='gform_wrapper_27' >
            <div class='gform_heading'>
              <h3 class="gform_title"> (1)</h3>
              <p class='gform_description'></p>
            </div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_27' action='/meeting-regform-2/' data-formid='27' novalidate>
            <div class='gform-body gform_body'><ul id='gform_fields_27' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below validation_below'><li id="field_27_26" class="gfield gfield--type-text gfield_contains_required field_sublabel_below gfield--no-description field_description_below field_validation_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_27_26" ><label class='gfield_label gform-field-label' for='input_27_26'>שם מלא<span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_26' id='input_27_26' type='text' value='' class='medium'   aria-required="true" aria-invalid="false"  /> </div></li><li id="field_27_27" class="gfield gfield--type-text gfield_contains_required field_sublabel_below gfield--no-description field_description_below field_validation_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_27_27" ><label class='gfield_label gform-field-label' for='input_27_27'>טלפון נייד<span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_27' id='input_27_27' type='text' value='' class='medium'   aria-required="true" aria-invalid="false"  /> </div></li><li id="field_27_17" class="gfield gfield--type-email gf_right_half gfield_contains_required field_sublabel_below gfield--no-description field_description_below field_validation_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_27_17" ><label class='gfield_label gform-field-label' for='input_27_17'>אימייל:<span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'>
              <input name='input_17' id='input_27_17' type='email' value='' class='medium'  aria-required="true" aria-invalid="false" />
            </div></li><li id="field_27_10" class="gfield gfield--type-text gf_left_half field_sublabel_below gfield--no-description field_description_below field_validation_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_27_10" ><label class='gfield_label gform-field-label' for='input_27_10'>מקום מגורים</label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_10' id='input_27_10' type='text' value='' class='medium'   aria-invalid="false"  /> </div></li><li id="field_27_21" class="gfield gfield--type-text gf_left_half field_sublabel_below gfield--no-description field_description_below field_validation_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_27_21" ><label class='gfield_label gform-field-label' for='input_27_21'>תחום עיסוק</label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_21' id='input_27_21' type='text' value='' class='medium'   aria-invalid="false"  /> </div></li><li id="field_27_28" class="gfield gfield--type-text field_sublabel_below gfield--no-description field_description_below field_validation_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_27_28" ><label class='gfield_label gform-field-label' for='input_27_28'>גיל</label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_28' id='input_27_28' type='text' value='' class='medium'   aria-invalid="false"  /> </div></li><li id="field_27_4" class="gfield gfield--type-text gf_right_half field_sublabel_below gfield--no-description field_description_below field_validation_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_27_4" ><label class='gfield_label gform-field-label' for='input_27_4'>האם מדובר בפרידה או גירושים?</label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_4' id='input_27_4' type='text' value='' class='medium'   aria-invalid="false"  /> </div></li><li id="field_27_5" class="gfield gfield--type-text gf_left_half field_sublabel_below gfield--no-description field_description_below field_validation_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_27_5" ><label class='gfield_label gform-field-label' for='input_27_5'>מתי הייתה הפרידה הסופית?</label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_5' id='input_27_5' type='text' value='' class='medium'   aria-invalid="false"  /> </div></li><li id="field_27_23" class="gfield gfield--type-text gf_right_half field_sublabel_below gfield--no-description field_description_below field_validation_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_27_23" ><label class='gfield_label gform-field-label' for='input_27_23'>כמה זמן הייתם ביחד?</label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_23' id='input_27_23' type='text' value='' class='medium'   aria-invalid="false"  /> </div></li><li id="field_27_22" class="gfield gfield--type-text gf_left_half field_sublabel_below gfield--no-description field_description_below field_validation_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_27_22" ><label class='gfield_label gform-field-label' for='input_27_22'>האם יש לכם ילדים משותפים?</label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_22' id='input_27_22' type='text' value='' class='medium'   aria-invalid="false"  /> </div></li><li id="field_27_11" class="gfield gfield--type-textarea field_sublabel_below gfield--no-description field_description_below field_validation_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_27_11" ><label class='gfield_label gform-field-label' for='input_27_11'>מה בעצם קרה? כאן אפשר לכתוב חופשי מה חשוב לך שאדע</label><div class='ginput_container ginput_container_textarea'><textarea name='input_11' id='input_27_11' class='textarea medium'   aria-invalid="false"  rows='10' cols='50'></textarea></div></li><li id="field_27_12" class="gfield gfield--type-textarea field_sublabel_below gfield--no-description field_description_below field_validation_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_27_12" ><label class='gfield_label gform-field-label' for='input_27_12'>מה הסיבה שהחלטת להגיע לפגישה אישית? מה המטרה שלך? מה חשוב לך לשנות?</label><div class='ginput_container ginput_container_textarea'><textarea name='input_12' id='input_27_12' class='textarea medium'   aria-invalid="false"  rows='10' cols='50'></textarea></div></li><li id="field_27_25" class="gfield gfield--type-textarea field_sublabel_below gfield--no-description field_description_below field_validation_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_27_25" ><label class='gfield_label gform-field-label' for='input_27_25'>האם עד היום הלכת לטיפול או ייעוץ כדי להתגבר על הפרידה? אם כן, איזה טיפול ומה לא עובד עבורך בטיפול וחשוב לך כן להצליח לפתור</label><div class='ginput_container ginput_container_textarea'><textarea name='input_25' id='input_27_25' class='textarea medium'   aria-invalid="false"  rows='10' cols='50'></textarea></div></li><li id="field_27_24" class="gfield gfield--type-text field_sublabel_below gfield--no-description field_description_below field_validation_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_27_24" ><label class='gfield_label gform-field-label' for='input_27_24'>מה הדבר האחד המשמעותי ביותר שאם יקרה אז מבחינתך הבחירה להגיע לפגישה אישית או לסדרת פגישות היה שווה את זה?</label><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_24' id='input_27_24' type='text' value='' class='medium'   aria-invalid="false"  /> </div></li></ul></div>
    <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_27' class='gform_button button' value='שליחת הטופס' onclick='if(window["gf_submitting_27"]){return false;} if( !jQuery("#gform_27")[0].checkValidity || jQuery("#gform_27")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_27"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_27"]){return false;} if( !jQuery("#gform_27")[0].checkValidity || jQuery("#gform_27")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_27"]=true;} jQuery("#gform_27").trigger("submit",[true]); }' /> 
      <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_27' value='1' />
      <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='27' />
      
      <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' />
      <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_27' value='WyJbXSIsIjkyZDY0Mjk3OGYxYmY3OTY1NTIzYjllOWU4ODE3NDhhIl0=' />
      <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_27' id='gform_target_page_number_27' value='0' />
      <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_27' id='gform_source_page_number_27' value='1' />
      <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' />
      
    </div>
            </form>
            </div><script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
 gform.initializeOnLoaded( function() {gformInitSpinner( 27, 'http://www.gettingoverit.co.il/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg', true );jQuery('#gform_ajax_frame_27').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_27');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_27').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_27').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_27').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_27').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_27').val();gformInitSpinner( 27, 'http://www.gettingoverit.co.il/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg', true );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [27, current_page]);window['gf_submitting_27'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}jQuery('#gform_wrapper_27').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [27]);window['gf_submitting_27'] = false;wp.a11y.speak(jQuery('#gform_confirmation_message_27').text());}else{jQuery('#gform_27').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger("gform_pre_post_render", [{ formId: "27", currentPage: "current_page", abort: function() { this.preventDefault(); } }]);        if (event && event.defaultPrevented) {        return;     }    const gformWrapperDiv = document.getElementById( "gform_wrapper_27" );    if ( gformWrapperDiv ) {      const visibilitySpan = document.createElement( "span" );      visibilitySpan.id = "gform_visibility_test_27";      gformWrapperDiv.insertAdjacentElement( "afterend", visibilitySpan );    }    const visibilityTestDiv = document.getElementById( "gform_visibility_test_27" );    let postRenderFired = false;        function triggerPostRender() {      if ( postRenderFired ) {        return;      }      postRenderFired = true;      jQuery( document ).trigger( 'gform_post_render', [27, current_page] );      gform.utils.trigger( { event: 'gform/postRender', native: false, data: { formId: 27, currentPage: current_page } } );      if ( visibilityTestDiv ) {        visibilityTestDiv.parentNode.removeChild( visibilityTestDiv );      }    }    function debounce( func, wait, immediate ) {      var timeout;      return function() {        var context = this, args = arguments;        var later = function() {          timeout = null;          if ( !immediate ) func.apply( context, args );        };        var callNow = immediate && !timeout;        clearTimeout( timeout );        timeout = setTimeout( later, wait );        if ( callNow ) func.apply( context, args );      };    }    const debouncedTriggerPostRender = debounce( function() {      triggerPostRender();    }, 200 );    if ( visibilityTestDiv && visibilityTestDiv.offsetParent === null ) {      const observer = new MutationObserver( ( mutations ) => {        mutations.forEach( ( mutation ) => {          if ( mutation.type === 'attributes' && visibilityTestDiv.offsetParent !== null ) {            debouncedTriggerPostRender();            observer.disconnect();          }        });      });      observer.observe( document.body, {        attributes: true,        childList: false,        subtree: true,        attributeFilter: [ 'style', 'class' ],      });    } else {      triggerPostRender();    }  } );} ); 
/* ]]&gt; */
</script>

				
			

מצפה לדבר איתך בקרוב
שלך , אילת

דילוג לתוכן